Sipsikud

Aiarühm 4-5-aastastele lastele

Laste õppimine ja areng Sipsikute rühmas käib läbi mänguliste tegevuste. Väärtustame ja kasutame erinevatest õppemetoodikatest tulenevaid elemente. Tähtsaks peame laste tervise tugevdamist läbi liikumistegevuste nii toas kui õues, õuesõpet ja tervisliku toitumise tutvustamist. Laste õpetamisel ja arendamisel peame oluliseks hoolivat, viisakat ja sõbralikku suhtumist, palju avastamisrõõmu ja mängulusti.

Rühma kontaktid:

tel 5346 9232
e-post sipsikud@ylenurmelasteaed.ee

Lastega tegelevad:

Laura Jürioja

rühmaõpetaja

Maire Metsmägin

rühmaõpetaja

Tea Laanejõe

õpetaja abi