Tänusõnad lastevanematele

Head lapsevanemad!                                                     

Edastame teile Eesti Lasteaednike Liidu pöördumise:

Täname kõiki lapsevanemaid, kes on leidnud piirangute ajal võimaluse hoida oma lapsed kodudes, vältimaks nakatumise levitamist lastekollektiivide kaudu. Me tunnustame teie panust kohusetundlike kodanikena ning oleme kindlad, et igasugune kontaktide vähendamine viib meid kiiremini endise elu juurde tagasi. Esialgsete plaanide kohaselt kehtivad tänased piirangud 25. aprillini. Meid ootab veel ees üle kahe nädala ühist pingutust.

Lasteaed on teie lapse teine kodu ja ühine kodu paljude erinevate perede lastele. Kõik rühmas toimuv mõjutab otseselt või kaudselt kõiki seotud perekondi. On hea teada, et lapsed soovivad lasteaeda tulla ja usume, et lastel on raske olla sel keerulisel ajal pikalt sõpradest eemal. Teame, et lasteaed on koht, kuhu tuleb kokku palju inimesi erinevatest keskkondadest ning seetõttu on siin viiruse levikuks soodsad tingimused.

Nii on lasteaiad olukorras, kus tehakse kõik endast olenev kehtivate juhendite ja hetkel saadaoleva informatsiooni alusel, et viiruse levik peatada (kontaktide vähendamine, distantsi hoidmine, siseruumides maski kandmine, ruumide desinfitseerimine, töötajate vaktsineerimine jne), kuid vaatamata sellele on iga päev olemas võimalus, et mõni viirusekandjast (perekonna teadmata) laps satub lasteaeda.

Nakkuse levitamiseks piisab, kui nakkusekandja viibib rühmas kasvõi 15 minutit. Enamasti toob haigestunud lapse kollektiivis käimine kaasa lasteaias haiguspuhangu ning rühm tuleb sulgeda. Lasteaednikud muretsevad ennekõike laste ja teie pereliikmete tervise pärast.

Lasteaia kaudu võib iga pere saada nakkuse, kuna lapsed võivad olla viiruse kandjad ning lähikontaktsed muutuvad nakkuse levitajateks. Kuigi enamik õpetajaid on tänaseks esimese vaktsiini doosi kätte saanud, ei anna see vaktsineeritutele täielikku immuunsust. Soovime hea seista lasteaia personali ja nende lähikondlaste, meie kogukonnaliikmete eest.

Õpetajatel on lähedased: lapsed, eakad vanemad, riskirühmadesse kuuluvad pereliikmed, kellel on samuti õigus oma tervise kaitsele. Pidev töötamine pinge ja haigestumise ohu olukorras, kus ühel pool on lasteasutusel kohustus täita vabariigi valitsuse korraldust ning teisel pool vanemate üha kasvav surve lapsed aeda tuua, paneb lasteaiad äärmiselt keerulise olukorda. Soovime väga, et meie lapsed ja nende pered jääksid praeguses olukorras terveks nii vaimselt kui füüsiliselt.

Täname kõiki lapsevanemaid, kes on pidanud kinni valitsuse ja haridus-ja teadusministeeriumi juhistest nakkusohu minimaliseerimiseks ning leidnud võimaluse hoida oma lapsi kodus. Soovime, et kõik perekonnad saaksid keerukates oludes hakkama ning vajadusel tuge ja toetust ühendamaks pere- ja tööelu. On toimivad lahendused, kuidas keerulistest olukordadest üle saada ja koos perega kodus olemine ning samal ajal töötamine võimalikuks muuta.

  1. Koosta päevakava, millest peab kinni kogu pere.
  2. Jaga koduste tööde kohustusi. Kaasa lapsi neile jõukohastesse kodutöödesse.
  3. Valmista korraga rohkem toitu, et ei peaks igaks söögikorraks eraldi toitu valmistama.
  4. Liigu värskes õhus üksi, lastega või kogu perega päevas vähemalt 30 minutit.
  5. Suhtle oma lapse rühmaga, kirjuta või helista lasteaeda. Õpetaja on spetsialist ning oskab nõu anda, kuidas lastega keerulistes olukordades toimida.

Teineteist kuulates, mõistes, toetades ja ühiselt lahendusi leides, on võimalik praeguses keerulises olukorras hakkama saada, hoidmaks lapsi, perekondi ja õpetajaskonda.

Iga inimene väärib tervise kaitset!

Parimate soovidega

Eesti Lasteaednike Liit

Ka Ülenurme Lasteaed ühineb nende tänusõnadega – oleme rõõmsad, et meil on nii mõistvad ja koostööaldis lapsevanemad. Loodame, et kriis läheb peatselt mööda ja lasteaed kajab taas kõikide laste naerukilgetest!

Heade soovidega

Maris Pärt

direktor