Logopeediline tugi

Logopeedi töö eesmärk on kommunikatsioonivõime ehk suulise ja kirjaliku kõne loome ja mõistmisoskuse arendamine. Iga lapse kõne areneb individuaalses tempos. Kui lapsevanem märkab lapse kõne arengus mahajäämust, on mõistlik konsulteerida logopeediga. Alati ei ole vajalik alustada koheselt logopeedilise teraapiaga. Logopeed saab anda vanemale nõuandeid ja soovitusi, mille abil saab lapsevanem igapäevastes tegevustes lapse kõne arengut maksimaalselt toetada.

Lapse eeldatavatest kõne arengu tulemustest saab lisa lugeda Eesti Logopeedide Ühingu kodulehelt.

Lasteaias hindab logopeed igal õppeaastal laste kõne arengut ja selgitab välja lapsed, kes vajavad logopeedilist tuge. Lapsest lähtuvalt seatakse eesmärgid, mille poole püüelda.  Logopeedilised teraapiad võivad toimuda individuaal- või rühmatundidena. Lisaks logopeedilisele teraapiale on lapse kõne arengu seisukohast väga oluline koostöö lapsevanematega, kuna õpitud oskuste kinnistamine kodus aitab saavutada soovitud tulemusi.