Liikumisõpetus

Liikumistegevuse eesmärk on tekitada lastes huvi liikumise vastu. Mida lapsena õpitakse hea meelega, seda tehakse rõõmuga ka täiskasvanueas. 

Tundides on laste liikumistegevus loov, lõbus, arendav ja mänguline. Koos liikudes, mängides ja võisteldes arenevad lastel nii kehalised oskused kui ka emotsioonide kontrollimine, enesevalitsemine, kaaslasega arvestamine ja koostööoskus. Koos tegutsedes muututakse osavamaks, tugevamaks, iseseisvamaks ja julgemaks. Lastel areneb ja paraneb tasakaal, koordinatsioon, rüht, kiirus, osavus ja vastupidavus. Liikumine on meile väga kasulik ja see ei tohiks kunagi ebameeldivaks muutuda. Kui tekib huvi ja laps liigub meeleldi, kujundab see juba varases eas harjumuse liikuda ja olla aktiivsem. See omakorda soodustab tervislike eluviiside kujunemist, sest just liikumine annab meile tervise ja elujõu.

Liikumistegevus toimub kaks korda nädalas saalis või õues. Lapsed võtavad osa ka lisa liikumistegevusest, mis toimuvad õues üks kord nädalas – nooremates rühmades üle nädala ja vanemates rühmades igal nädalal.