Vastuvõtt ja väljaarvamine

Ülenurme lasteaia Nurmepesa teeninduspiirkond on – Külitse alevik, Laane küla, Lemmatsi küla, Lepiku küla, Läti küla, Reola küla, Räni alevik, Soinaste küla, Soosilla küla, Tõrvandi alevik, Täsvere küla, Uhti küla, Õssu küla, Ülenurme alevik.

Lasteaeda vastuvõetavad lapsed

  • Lasteaeda võetakse laps, kelle ja vähemalt ühe lapsevanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kambja vald.

Lasteaiakoha taotlemise täpsem teave on leitav vallaveebist aadressil: https://www.kambja.ee/lasteaiakoha-taotlemine

Lasteaiast lahkumine

  • Lapse lasteaiast lahkumise aluseks on vanema kirjalik avaldus.
  •  Avaldus esitatakse direktorile vähemalt üks nädal enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteaiast lahkumise kuupäev.
  • Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma osalustasu terve kalendrikuu eest, sõltumata lasteaiast lahkumise kuupäevast. Toidukulu tasub lapsevanem lapse tegelike toidukordade eest.

Lapse lasteaiast väljaarvamine

Laps arvatakse lasteaiast välja direktori käskkirja alusel:

  1. lapsevanema kirjaliku avalduse alusel;
  2. laps on arvatud kooliõpilaste nimekirja;

Koolikohustuslik laps, kelle vanem ei ole direktorile esitanud hiljemalt 31. augustiks avaldust lapse lasteaiast väljaarvamise kohta või nõustamiskomisjoni otsust koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta, arvatakse lasteaiast välja.

Direktor teeb käskkirja lapse lasteaiast väljaarvamise kohta vanemale teatavaks.