Mesimummid

Liitrühm 5-7-aastastele lastele

Mesimummide rühm on täis rõõmsate laste suminat. Proovime päeva õhtusse saata nalja, naeru ja rõõmsa tuju saatel. Teeme tihedat koostööd peredega. Rakendame erinevate metoodikate parimaid praktikaid. Kasutame nii teema- kui ka projektiõpet ja avastame maailma läbi erinevate põnevate tegevuste. Õpime meid ümbritsevat keskkonda märkama ja püüame olla hoolivad. Tegutseme loovalt ja fantaasiat kasutades. Meile meeldib raamatuid uurida, lugusid kuulata ja lugeda ning selle üle arutleda. Naudime õues liikumist ja tegutsemist iga ilmaga.

Rühma kontaktid:

tel 5308 1773
e-post mesimummid@ylenurmelasteaed.ee

Lastega tegelevad:

Aive Raud

rühmaõpetaja

Mona Roots(Urd)

rühmaõpetaja

Ulvi Kiis

õpetaja abi