Mõmmikud

Aiarühm 4-5-aastastele lastele

Nurmepesa Mõmmikute rühma õpetajatena väärtustame toetavaid ja sõbralikke suhteid, kus koostöiselt õppides loome eeldused kõigil lastel elus paremini hakkama saada. Pakume tuge ja lisaväärtust lapse perekondlikule kasvatusele. Toetame projektipõhist õppimist, kus lapse huvile toetuv õppimine on parim viis säilitada lapse loomupärast aktiivsust ja uudishimu maailma vastu. 

Rühma keskkonna loomisel väärtustame avatust, esteetikat, naturaalseid materjale, mis inspireerib last uurima ja avastama, motiveerib õppima, toetab uudishimu, aktiveerib loovust, stimuleerib meeli, pakub väljakutseid ja soodustab laste omaalgatuslikku mängu, mis on tema loomulik õppimise viis.

Rühma kontaktid:

tel 5306 8022
e-post mommikud@ylenurmelasteaed.ee

Lastega tegelevad:

Evelin Sarapuu

rühmaõpetaja

Tiina Kaljumäe

rühmaõpetaja

Kristel Himmaste

õpetaja abi