Liblikad

Aiarühm 5-6-aastastele lastele

Laste arv rühmas: 18 last

Liblikate rühm on aiarühm, kus pöörame erilist tähelepanu laste loomingulise eneseväljenduse toetamisele ja julgustamisele. Samuti peame oluliseks laste õppimist läbi mängu. Kuna iga laps on eriline, siis räägime Liblikatega juba varakult sallivusest ja üksteise aktsepteerimisest, tuues seejuures välja vastastikuse lugupidamise ja rahumeelse koostegutsemise põhitõed. Püüame oma tegevusega tagada, et meie armsad Liblikad kogeksid tulevikus kõrget lendu:)

Rühma kontaktid:

tel 5301 0863
e-post liblikad@ylenurmelasteaed.ee

Lastega tegelevad:

Kertu Marran

rühmaõpetaja

Marika Samulin

rühmaõpetaja

Sirje Sepp

õpetaja abi